Правна информация

Правна информация

Баущоф + Метал ООД

София 1220
Военна Рампа, бул. Илиянци 96

Представлявано от:
Борис Паков

Контакт:
Т: +359 2 448 5000
Email: sofia@baustoff-metall.com

VAT:
BG130324055


Източници на изображения:

 


Разрешаване на спорове
Не участваме в онлайн разрешаване на спорове в арбитражни комисии на потребителя.

Отказ от отговорност

Отговорност за съдържание
Като доставчици на услугата, ние сме отговорни за своето собствено съдържание на тези уебсайтове съгласно Раздел 7, ал. 1 на немския Закон за телемедия (TMG). Въпреки това, в съответствие с Раздели 8 до 10 от същия този закон, доставчиците на услуги не са длъжни постоянно да наблюдават предоставяната или съхранявана информация, както и да търсят доказателства за нелегални дейности.

Законовите ни задължения за отстраняване на информацията или блокиране използването на информация остават неоспорваниВ този случай, отговорността е възможна към момента на узнаване за специфично нарушение на закона. Незаконно съдържание ще бъде незабавно отстранявано в момента, в който узнаем за него.

Отговорност по отношение на линкове
Нашето предложение включва линкове към външни уебсайтове на трети страни.  Нямаме контрол върху съдържанието на тези уебсайтове, следователно не можем да предоставим гаранции по отношение на същото. Доставчиците или администраторите на свързани уебсайтове са винаги отговорни за тяхното  собствено съдържание.

Свързаните уебсайтове са проверени за възможни нарушения на закона към момента на  установяването на връзка. Неправомерно съдържание не е открито по времето на свързването. Постоянно наблюдение на съдържанието на свързани уебсайтове не може да бъде наложено без разумни индикации за нарушение на закона. Неправомерни линкове ще бъдат незабавно отстранявани още щом получим информация за това.

Авторски права
Съдържание и компилации, публикувани на тези уебсайтове от доставчиците, се регулират от немските закони за авторските права. Възпроизвеждане, редактиране, разпространение, както и употребата на какъвто и да е вид от същите извън обхвата на закона за авторското право, изисква писменото съгласие на техния автор или създател. Изтеглянето и копирането на тези уебсайтове се разрешава само за частна употреба.

Забранено е ползване на съдържанието с търговска цел без разрешение на създателя.

Законите за авторското право на трети страни се уважават дотолкова доколкото съдържанието на тези уебсайтове не произлиза от доставчика. Участието на трети страни в този сайт се означава като такова. Въпреки това, ако забележите каквито и да било нарушения на закона за авторското право, моля да ни информирате. Подобно съдържание ще бъде незабавно отстранено.