Sofia

Екип

Борис Паков

Борис Паков
Управител

Имейл
+359 (88) 750 99 20

Теодора Кузманова

Теодора Кузманова
Финансов мениджър

Имейл
+359 (87) 882 3154

инж. Душко Романов

инж. Душко Романов
Управител на клон София
25 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (88) 644 58 61

инж. Борислав Господинов

инж. Борислав Господинов
Консултант
23 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (88) 504 95 07

инж. Николай Тенев

инж. Николай Тенев
Консултант
24 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (88) 684 56 63

инж. Александър Атанасов

инж. Александър Атанасов
Консултант
8 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (88) 751 59 14

инж. Велчо Велинов

инж. Велчо Велинов
Консултант
11 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (87) 603 96 49

Камен Миленков

Камен Миленков
Консултант
12 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (87) 824 03 06

Ралица Маринова

Ралица Маринова
Логистика

Имейл
+359 (88) 870 90 41

Сузана Стоянова

Сузана Стоянова
Логистика

Имейл
+359 (87) 826 13 83

Снежана Петрова

Снежана Петрова
Логистика

Имейл
+359 (88) 870 91 03

Красимира Антонова

Красимира Антонова
Логистика

Имейл
+359 (88) 996 75 16

Поли Божилова

Поли Божилова
Логистика

Имейл
+359 (87) 9936058

Ивайло Димитров

Ивайло Димитров
Логистика

Имейл
+359 (87) 615 28 87

Кристиан Данаилов

Кристиан Данаилов
Логистика

Имейл
+359 (88) 471 07 39

инж. Ирена Христова

инж. Ирена Христова
Технически отдел

Имейл
+359 (88) 560 44 64

Кристияна Методиева

Кристияна Методиева
Счетоводител

Имейл
+359 (87) 994 65 27

Мартин Канев

Мартин Канев
Консултант

Имейл
+359 (87) 675 70 00

Румян Лулов

Румян Лулов
Консултант

Имейл
+359 (87) 619 75 93

Николай Гюзелев

Николай Гюзелев
Управител склад

Имейл
+359 (88) 894 29 41

Юлиян Благоев

Юлиян Благоев
Складов работник

Веселин Стоянов

Веселин Стоянов
Складов работник

Николай Николов

Николай Николов
Складов работник

Емил Цветанов

Емил Цветанов
Шофьор

Юлиан Булгаков

Юлиан Булгаков
Шофьор

Карта

width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>