Sofia

Екип

Борис Паков

Борис Паков
Управител

Имейл
+359 (88) 750 99 20

Теодора Кузманова

Теодора Кузманова
Финансов мениджър

Имейл
+359 (87) 882 3154

инж. Душко Романов

инж. Душко Романов
Управител на клон София
25 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (88) 644 58 61

инж. Борислав Господинов

инж. Борислав Господинов
Консултант
23 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (88) 504 95 07

инж. Николай Тенев

инж. Николай Тенев
Консултант
24 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (88) 684 56 63

инж. Александър Атанасов

инж. Александър Атанасов
Консултант
10 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (88) 751 59 14

инж. Велчо Велинов

инж. Велчо Велинов
Консултант
11 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (87) 603 96 49

Камен Миленков

Камен Миленков
Консултант
12 години опит в сферата на строителството

Имейл
+359 (87) 824 03 06

Ралица Маринова

Ралица Маринова
Логистика

Имейл
+359 (88) 870 90 41

Сузана Стоянова

Сузана Стоянова
Логистика

Имейл
+359 (87) 826 13 83

Снежана Петрова

Снежана Петрова
Логистика

Имейл
+359 (88) 870 91 03

Красимира Антонова

Красимира Антонова
Логистика

Имейл
+359 (88) 996 75 16

Поли Божилова

Поли Божилова
Логистика

Имейл
+359 (87) 9936058

Ивайло Димитров

Ивайло Димитров
Логистика

Имейл
+359 (87) 615 28 87

Кристиан Данаилов

Кристиан Данаилов
Логистика

Имейл
+359 (88) 471 07 39

инж. Ирена Христова

инж. Ирена Христова
Технически отдел

Имейл
+359 (88) 560 44 64

Кристияна Методиева

Кристияна Методиева
Счетоводител

Имейл
+359 (87) 994 65 27

Мартин Канев

Мартин Канев
Консултант

Имейл
+359 (87) 675 70 00

Румян Лулов

Румян Лулов
Консултант

Имейл
+359 (87) 619 75 93

Николай Гюзелев

Николай Гюзелев
Управител склад

Имейл
+359 (88) 894 29 41

Юлиян Благоев

Юлиян Благоев
Складов работник

Николай Николов

Николай Николов
Складов работник

Емил Цветанов

Емил Цветанов
Шофьор

Юлиан Булгаков

Юлиан Булгаков
Шофьор

Карта

width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>